In een wereld waarin een natuurlijke dood niet meer bestaat en men op het randje van overbevolking staat, worden mensen gedood door Scythes. Deze individuen worden in de kunst van het doden onderricht met als doel de bevolkingsaantallen onder controle te…