Blijf op de hoogte
Geekster nieuwsbrief

Inschrijven

Orange Is The New Black: de Litchfield-rellen-dossiers

Het zesde seizoen van Orange Is The New Black staat bijna voor de deur, op 27 juli mogen we eindelijk terugkeren naar de dames van de Litchfield-gevangenis. We wachten inmiddels al iets meer dan een jaar om te weten hoe het met iedereen afgelopen is na de rellen die het vijfde seizoen domineerden. Maar wat heeft iedereen nu weer uitgevreten tijdens de rellen? MCC is eindelijk klaar met het opstellen van hun dossiers, welke informatie ze hebben en welke aanklachten elke dame op haar naam krijgt. Mits een beetje onderzoeksjournalistiek zijn ook wij bij Geekster aan die dossiers geraakt, die we samen met jullie gaan doorlezen.

Waarschuwing: de informatie in dit document is hoogst vertrouwelijk, het verspreiden ervan is illegaal en kan worden bestraft met een maand in de SHU.

Classified

Alex Vause

NAAM: Alex Vause
BIJNAAM: Al, White Girl, Elvira, Sasquatch, Lurch, The Hot One, Kid, Stretch, Pigsty, Supercunt, Lesbian, Slick, Morticia, Love Muffin, Specs
LEEFTIJD: 36
GESLACHT: Vrouwelijk
REDEN TOT INCARCERATIE: Drugsfeiten, overtreding van voorwaardelijke vrijlating
GROEP: The Suburbs, Red’s Family

ROL TIJDENS LITCHFIELD-RELLEN:

 • Samen met medegevangene Piper Chapman heeft mevrouw Vause een poging ondernomen om Linda Ferguson, aankoopsverantwoordelijke van MCC, uit de gevangenis te escorteren. Mevrouw Ferguson was toevallig aanwezig toen de Litchfield-rellen uitbraken. Toen dit niet lukte heeft ze mevrouw Ferguson geholpen om zich te vermommen als een gevangene.
 • Na de rellen bezig te zien heeft mevrouw Vause de keuze gemaakt om hier geen verder deel van uit te maken en zich buiten verschalkt met medegevangenen.
 • Gevangengenomen door Penitentiar Bewaker (PB) Piscatella.
 • Zichzelf vrijwillig overgegeven aan CERT-team bij beëindiging van rellen.

AANKLACHTEN:

 • Deelname aan Litchfield-rellen

NAAM: Alison Abdullah
BIJNAAM: Abdullah, Shabazz, Jihad, Scarfie, Hijab
GESLACHT: Vrouwelijk
GROEP: Black Girls

ROL TIJDENS LITCHFIELD-RELLEN:

 • Bij de aanzet van de rellen is mevrouw Abdullah samen met mevrouw Jefferson, mevrouw Hayes en mevrouw Watson het kantoor van directeur Caputo binnengedrongen. Daar hebben ze Joseph Caputo samen met de MCC HR-vertegenwoordiger, Josh, gevangengenomen en gedwongen om een statement op YouTube te plaatsen over de dood van gevangene Poussey Washington.
 • Geassisteerd bij het samenstellen van een lijst eisen in ruil voor het beëindigen van de rellen.
 • Bij gebrek aan haar gewoonlijke routine en medicatie begon mevrouw Suzanne Warren aan waanbeelden te leiden. Cindy Hayes en Alison Abdullah hebben enkele bewakers uit hun cel gehaald om haar de routine van het gevangenisleven terug te geven.
 • De taak om voor mevrouw Warren te zorgen werd later doorverkocht aan mevrouw Contreras en Aziza in ruil voor een Twix-reep.

AANKLACHTEN:

 • Aanstoken van Litchfield-rellen
 • Deelname aan Litchfield-rellen
 • MCC-personeel gijzelen
 • Leiden van Litchfield-rellen

Angie Rice

NAAM: Angie Rice
BIJNAAM: Meth-head
G
ESLACHT: Vrouwelijk
REDEN TOT INCARCERATIE: Drugsfeiten
GROEP: White Power Group

ROL TIJDENS LITCHFIELD-RELLEN:

 • Onsuccesvolle poging ondernomen om in te breken in de apotheek van de gevangenis.
 • Uniformen van bewakers gestolen en zelf de rol van bewaker op zich genomen.
 • Geweer met geweld gestolen van medegevangene Ruiz.
 • Organisatie van “Litchfield’s Got Talent”, een vernederende versie van The Voice waarbij MCC-personeel werd gedwongen om mee te doen.
 • Na de ontdekking dat medegevangene Tiffany Doggett geholpen had met de ontsnapping van PB Coates heeft mevrouw Rice samen met medegevangenen Taylor, Cabrera, Contreras en Aziza mevrouw Doggett gevangengenomen. Mevrouw Doggett werd daarna onderworpen aan een gerechtelijk proces, waar besloten werd dat ze gemeenschapsdiensten moest verlenen.
 • Een poging ondernomen om zichzelf te barricaderen in slaapzaal A en weerstand te bieden tegen CERT-team, deze poging is mislukt.
 • Alle dossiers van medegevangenen verbrand.

AANKLACHTEN:

 • Deelname aan Litchfield-rellen.
 • Poging tot inbraak in MCC-eigendom.
 • Diefstal.
 • Misbruik van MCC-eigendom.
 • Illegaal wapenbezit.
 • Mishandeling van MCC-personeel.
 • Weerstand tegen CERT-team.
 • Brandstichting.

Blanca Flores

NAAM: Blanca Flores
BIJNAAM: Bianca, The Eyebrow, Flores
GESLACHT: Vrouwelijk
REDEN TOT INCARCERATIE: Mishandeling van een bejaarde
GROEP: Spanish Harlem, Red’s Family

ROL TIJDENS LITCHFIELD-RELLEN:

 • Mevrouw Flores heeft alle hangsloten uit de voorraadkast genomen bij de start van de rellen, en deze gebruikt om alle in- en uitgangen van het gebouw te blokkeren.
 • Mevrouw Flores is medeplichtig aan de diefstal van PB Humphrey’s telefoon en het afsnijden van zijn vinger door mevrouw Reznikov.
 • Gevangengenomen door PB Piscatella.
 • Zichzelf vrijwillig overgegeven aan CERT-team.

AANKLACHTEN:

 • Deelname aan Litchfield-rellen.
 • Aanstoken van Litchfield-rellen.
 • Onwettig gebruik van overheidseigendom.
 • Diefstal.
 • Mishandelen van MCC-personeel.

Zirconia Cabrera

NAAM: Zirconia Cabrera
BIJNAAM: Mexican Mongoloid, Cabrera
GESLACHT: Vrouwelijk
GROEP: Spanish Harlem

ROL TIJDENS LITCHFIELD-RELLEN:

 • PB Luscheck gevangen genomen.
 • Directeur Caputo en HR-rep Josh gevangen genomen.
 • Na de ontdekking dat medegevangene Tiffany Doggett geholpen had bij de ontsnapping van PB Coates heeft mevrouw Cabrera samen met medegevangenen Taylor, Rice, Contreras en Aziza mevrouw Doggett gevangengenomen. Mevrouw Doggett werd daarna onderworpen aan een gerechtelijk proces waar besloten werd dat ze gemeenschapsdiensten moest verlenen.

AANKLACHTEN:

 • Deelname aan Litchfield-rellen.
 • Gijzelen van MCC-personeel.

Carrie Black

NAAM: Carrie Black
BIJNAAM: Boo, Big Boo, Big Boobs
GESLACHT: Vrouwelijk
REDEN TOT INCARCERATIE: Diefstal
GROEP: Red’s Family

ROL TIJDENS LITCHFIELD-RELLEN:

 • Samen met medegevangene Doggett zou mevrouw Black zich opgesloten hebben bij de voedselvoorraden eens de rellen begonnen. Door controle te nemen over al het voedsel in het gebouw, gaf dit mevrouw Black macht over haar medegevangenen.
 • Organisatie van “Litchfield’s Got Talent”, een vernederende versie van The Voice waarbij MCC-personeel werd gedwongen om mee te doen.
 • Na de ontdekking dat medegevangene Tiffany Doggett geholpen had bij de ontsnapping van PB Coates hebben medegevangenen Rice, Taylor, Cabrera, Contreras en Aziza mevrouw Doggett gevangengenomen. Mevrouw Doggett werd daarna onderworpen aan een gerechtelijk proces. Hierbij heeft mevrouw Black de rol van advocaat op zich genomen.
 • Gevangengenomen door PB Piscatella.
 • Zichzelf vrijwillig overgegeven aan CERT-team.

AANKLACHTEN:

 • Deelname aan Litchfield-rellen.
 • Onwettig gebruik van MCC-eigendom.
 • Er geweldig uitzien in een pak.
 • Mishandelen van MCC-personeel.

Cindy Hayes

NAAM: Cindy Hayes
BIJNAAM: Black Cindy, Tova, Puffy Head, Cindy Rubenstein, Shalom Y’all
LEEFTIJD: 31
G
ESLACHT: Vrouwelijk
REDEN TOT INCARCERATIE: Diefstal
G
ROEP: Black Girls

ROL TIJDENS LITCHFIELD-RELLEN:

 • Bij de aanzet van de rellen heeft mevrouw Hayes samen met mevrouw Jefferson, mevrouw Watson en mevrouw Abdullah het kantoor van directeur Caputo binnengedrongen. Daar hebben ze meneer Caputo samen met de MCC HR-vertegenwoordiger, Josh, gevangengenomen en gedwongen om een statement op YouTube te plaatsen over de dood van gevangene Poussey Washington.
 • Inspiratie voor “Black Lattes Matter”-meme.
 • Organisatie voorzien voor lijst met eisen en communicatie met buitenwereld.
 • Tijdens een veiling over het lot van mevrouw Judy King heeft mevrouw Hayes het hoogste bod geboden. Hierna heeft ze mevrouw King tegen haar wil gedwongen om haar een pedicure te geven.
 • Bij gebrek aan haar gewoonlijke routine en medicatie begon mevrouw Suzanne Warren aan waanbeelden te leiden. Cindy Hayes en Alison Abdullah hebben enkele bewakers uit hun cel gehaald om haar de routine van het gevangenisleven terug te geven.
 • De taak om voor mevrouw Warren te zorgen, werd later doorverkocht aan mevrouw Contreras en Aziza in ruil voor een Twix-reep.
 • Wanneer Suzanne Warren toonde dat PB Humphrey niet meer ademde en zijn lichaam naar de ruimte wou brengen waar onderhandelingen plaatsvonden, heeft mevrouw Hayes dit tegengehouden.
 • Lorna Morello aangevallen in apotheek om medicijnen te stelen voor Suzanne Warren.
 • Zichzelf vrijwillig overgegeven aan CERT-team.

AANKLACHTEN:

 • Aanstoken van Litchfield-rellen.
 • Deelname aan Litchfield-rellen.
 • MCC-personeel gijzelen.
 • Leiden van Litchfield-rellen.
 • Mensenhandel.
 • Slavernij.
 • Medeplichtig aan moord.

Dayanara Diaz

NAAM: Dayanara Diaz
BIJNAAM: Daya
L
EEFTIJD: 24
GESLACHT: Vrouwelijk
R
EDEN TOT INCARCERATIE: Drugs
GROEP: Spanish Harlem

ROL TIJDENS LITCHFIELD-RELLEN:

 • Mevrouw Diaz wordt ervan beschuldigd penitentiar bewaker (PB) Thomas Humphrey neergeschoten te hebben. Dit incident was mede de oorzaak van de Litchfield-rellen. Na de schietpartij heeft mevrouw Mendoza een medegevangene proberen aansporen om via de walkietalkie van PB Artesian McCullough aan te kondigen dat PB Humphrey zelf geschoten had. Samen met mevrouw Ruiz heeft mevrouw Diaz de leiding genomen over de latina vrouwen in de gevangenis en samen met hen de overgebleven bewakers gegijzeld.
 • Rellende gevangenen organiseren.
 • Telefoons gestolen van bewakers.
 • Bewakers naakt laten paraderen en andere vernederende zaken.
 • Directeur Caputo en HR-rep Josh gevangen-genomen.
 • Bewakingspersoneel, Josh en directeur Caputo laten strippen en poseren voor foto die later uitgelekt werd.
 • Organisatie van “Litchfield’s Got Talent”, een vernederende versie van The Voice waarbij MCC-personeel werd gedwongen om mee te doen.
 • Op een punt besloten om niet verder deel te nemen aan de rellen en zich in de gevangenis-tuin afgezonderd van de rellende medegevangenen.
 • Zichzelf uitgeleverd aan de politie eens het nieuws van de schietpartij bekend werd.

AANKLACHTEN:

 • Poging tot moord.
 • Geweld met de dood als gevolg.
 • Leider van Litchfield-rellen.
 • Deelname aan Litchfield-rellen.
 • Gijzelen van bewakers.
 • Diefstal.
 • Illegale voorwerpen verdelen onder gevangenen.
 • Mishandeling van bewakers.

NAAM: Frieda Berlin
GESLACHT: Vrouwelijk
REDEN TOT INCARCERATIE: Zware mishandeling met een wapen, verscheidene moorden.
GROEP: Golden Girls, Red’s Family

ROL TIJDENS LITCHFIELD-RELLEN:

 • Poging ondernomen om voedselvoorraad te stelen.
 • Op bewakers geschoten met zelfgemaakte pijlen en onder het mom dat deze giftig waren, hen overtuigd om hen gevangen te laten nemen.
 • Verlaten kamer ombouwen tot haar eigen schuilplaats.
 • Geheime schuilplaats gedeeld met medegevangenen.
 • Een val die mevrouw Berlin in haar schuilplaats had geplaatst, is afgegaan door PB Piscatella, die daarna gevangengenomen werd door haarzelf en medegevangenen.
 • Zichzelf vrijwillig overgegeven aan CERT-team.

AANKLACHTEN:

 • Poging tot diefstal.
 • Wapens maken en hanteren.
 • Bewakers gevangen nemen.
 • Illegaal gebruik van MCC-eigendom.
 • Gijzelen van MCC-personeel.

Galina Reznikov

NAAM: Galina Reznikov
B
IJNAAM: Red, Mom, Mommy, Solnyshko, La Red, Reznikov, Red Rover.
LEEFTIJD: 60
GESLACHT: Vrouwelijk
REDEN TOT INCARCERATIE: Medeplichtig aan moord, samenzwering.
GROEP: Golden Girls, Red’s Family (leider)

ROL TIJDENS LITCHFIELD-RELLEN:

 • Bij de start van de rellen heeft mevrouw Reznikov ingebroken in het bureau van PB Piscatella.
 • Inbreken in locker van PB Humphrey om smartphone te stelen.
 • Na het stelen van PB Humphrey’s smartphone heeft mevrouw Reznikov zijn duim afgesneden om de telefoon te ontgrendelen. Deze telefoon wou ze gebruiken om PB Piscatella naar het gebouw te lokken.
 • Gevangengenomen door PB Piscatella.
 • PB Piscatella vrijgelaten.
 • Zichzelf vrijwillig overgegeven aan CERT-team.

AANKLACHTEN:

 • Inbraak in overheidsgebouw.
 • Deelname aan Litchfield-rellen.
 • Leiden van Litchfield-rellen.
 • Mishandelen van MCC-personeel.
 • Diefstal.
 • Identiteitsdiefstal.

NAAM: Gloria Mendoza
B
IJNAAM: Mendoza
GESLACHT: Vrouwelijk
REDEN TOT INCARCERATIE: Fraude met maaltijdcheques
GROEP: Spanish Harlem

ROL TIJDENS LITCHFIELD-RELLEN:

 • Wanneer medegevangenen fysiek geweld gebruikten op PB Thomas Humphrey was mevrouw Mendoza degene die tussengekomen is. Na dit incident heeft mevrouw Mendoza de gewonde PB Humphrey naar mevrouw Burset gebracht voor verzorging.
 • Geweer met geweld gestolen van medegevangene Diaz.
 • Samen met medegevangenen gebruik gemaakt van geheime schuilplaats van mevrouw Frieda Berlin.
 • Na de belofte te krijgen van de directeur van MCC dat ze haar zoon mag zien in de buitenwereld, heeft mevrouw Mendoza zich aangesloten bij de bewakers van de gijzelaars.
 • Mevrouw Mendoza heeft alle bewakers die nog binnen in de gevangenis opgesloten waren naar buiten geleid. Hier zijn ze, zonder dat mevrouw Mendoza hier kennis van had, op eigen houtje ontsnapt door een opening in de omheining.
 • Dankzij de acties van mevrouw Mendoza kon het CERT-team de gevangenis bestormen en de rel beëindigen.
 • Zichzelf vrijwillig overgegeven aan CERT-team.

AANKLACHTEN:

 • Deelname aan Litchfield-rellen.
 • Illegaal wapenbezit.
 • Onwettig gebruik van MCC-eigendom.
 • Gijzelen van MCC-personeel.

NAAM: Lorna Morello Muccio
BIJNAAM: Morello, Kid, Hobbit, Doll, Babe, Baby, Lorna Lasagna, Lorna La Loca, Loco in the Coco, Nurse.
L
EEFTIJD: 35
GESLACHT: Vrouwelijk
REDEN TOT INCARCERATIE: Stalking, overtreden van contactverbod, poging tot moord.
GROEP: Red’s Family

ROL TIJDENS LITCHFIELD-RELLEN:

 • Mevrouw Morella zou samen met mevrouw Nichols toegang verkregen hebben tot de Litchfield-apotheek met de sleutels van PB Dixon, vanaf dat punt hebben ze de controle genomen over alle drugs en medicijnen in de gevangenis.
 • Na de ontdekking dat ze in verwachting is, heeft mevrouw Morella een gestolen smartphone gebruikt om haar echtgenoot op te bellen.
 • Gestolen smartphone gebruikt om PB Piscatella te contacteren, onder het voorwendsel dat hij contact had met PB Humphrey.
 • In haar positie in de apotheek heeft mevrouw Morello geweigerd om Suzanne Warren de medicatie te geven die ze nodig had. Ze heeft ook geweigerd om aan medegevangenen te vertellen welke medicatie dit was.
 • Zichzelf vrijwillig overgegeven aan CERT-team.

AANKLACHTEN:

 • Deelname aan Litchfield-rellen.
 • Inbraak in een overheidsgebouw.
 • Onwettige verkoop van drugs en medicijnen.
 • Diefstal.
 • Onwettig gebruik van overheidseigendom.
 • Identiteitsdiefstal.

Maria Ruiz

NAAM: Maria Ruiz
BIJNAAM: Ruiz
GESLACHT: Vrouwelijk
GROEP: Spanish Harlem

ROL TIJDENS LITCHFIELD-RELLEN:

 • Samen met Dayanara Diaz heeft mevrouw Ruiz de leiding genomen over de latina vrouwen in de gevangenis. Ze hebben de overgebleven bewakers als gijzelaars genomen en opgesloten.
 • PB Stratman opgesloten in toiletten. Deze werden door gevangenen gebruikt als isoleercellen, met de bijnaam “The Poo.”
 • Op een punt besloten om niet verder deel te nemen aan de rellen en zich in de gevangenistuin afgezonderd van de rellende medegevangenen.

AANKLACHTEN:

 • Gijzelen van bewakers.
 • Deelname aan Litchfield-rellen.
 • Leiden van Litchfield-rellen.

Maria Gonzales

NAAM: Marisol Gonzales
BIJNAAM: Flaca, Flacaca, Skinny Bean, Morticia.
LEEFTIJD: 21
GESLACHT: Vrouwelijk
REDEN TOT INCARCERATIE: Fraude, bedreiging, onvrijwillige doodslag.
GROEP: Spanish Harlem, Flaritza.

ROL TIJDENS LITCHFIELD-RELLEN:

 • Samen met Maritza Ramos videos op YouTube geplaatst via gestolen smartphones.

AANKLACHTEN:

 • Deelname aan Litchfield-rellen.
 • Bezit en gebruik van gestolen eigendom.

Maritza Ramos

NAAM: Maritza Ramos
BIJNAAM: Maritz, Captain Four Fingers
LEEFTIJD: 28
GESLACHT: Vrouwelijk
REDEN TOT INCARCERATIE: Autodiefstal
GROEP: Spanish Harlem, Flaritza

ROL TIJDENS LITCHFIELD-RELLEN:

 • Mevrouw Ramos zou samen met mevrouw Sankey fysiek geweld gebruikt hebben op PB Thomas Humphrey nadat deze in het been geschoten werd.
 • Samen met Marisol Gonzales video’s op YouTube geplaatst via gestolen smartphones.

AANKLACHTEN:

 • Geweld met de dood tot gevolg.
 • Deelname aan Litchfield-rellen.
 • Bezit en gebruik van gestolen eigendom.

Nicky Nichols

NAAM: Nicky Nichols
B
IJNAAM: Nichols, Nicky, Nicole, Junkie Philosopher, Rabbit Pearl, Lesbo Junkie Girl, Little Girl, Big Mouth, Sunshine, Hon, Honey, Baby, Junkie, Junkie Addict Liar, Pussy Licked, Sneaky Junkie Person, Eyeballs, Doctor Nicky, Heroin Barbie, Trashy Audrey Hepburn.
GESLACHT: Vrouwelijk
REDEN TOT INCARCERATIE: Rijden onder invloed, verboden terrein betreden, drugs, autodiefstal.
GROEP: The Suburbs, Red’s Family.

ROL TIJDENS LITCHFIELD-RELLEN:

 • Mevrouw Nichols zou samen met mevrouw Morello toegang verkregen hebben tot de Litchfield-apotheek met de sleutels van PB Dixon, vanaf dat punt hebben ze de controle genomen over alle drugs en medicijnen in de gevangenis.
 • Gevangen genomen door PB Piscatella.
 • Zichzelf vrijwillig overgegeven aan CERT-team.

AANKLACHTEN:

 • Deelname aan Litchfield-rellen.
 • Inbraak in een overheidsgebouw.
 • Onwettige verkoop van drugs en medicijnen.
 • Diefstal.
 • Onwettig gebruik van overheidseigendom.

Piper Chapman

NAAM: Piper Chapman
LEEFTIJD: 33
GESLACHT: Vrouwelijk
REDEN TOT INCARCERATIE: Geld witwassen, meineed
GROEP: “The Suburbs”, “Red’s Family”

ROL TIJDENS LITCHFIELD-RELLEN:

 • Samen met medegevangene Alex Vause heeft mevrouw Chapman een poging ondernomen om Linda Ferguson, aankoopsverantwoordelijke van MCC, uit de gevangenis te escorteren. Mevrouw Ferguson was toevallig aanwezig toen de Litchfield-rellen uitbraken. Toen dit niet lukte, heeft ze mevrouw Ferguson geholpen om zich te vermommen als een gevangene.
 • Na de rellen bezig te zien, heeft mevrouw Chapman de keuze gemaakt om hier geen verder deel van uit te maken en zich buiten verschalkt met medegevangenen. Het duurde echter niet lang voor mevrouw Chapman terug deel uitmaakte van de rellen.
 • Toen op enkele eisen werd ingegaan, kregen de gevangenen voedsel en toiletartikelen. Deze werden verdeeld onder de gevangenen. Eens de vraag kwam om in ruil enkele gijzelaars vrij te laten, heeft mevrouw Chapman het voedsel en de toiletartikelen ingezameld en voor het oog van de camera’s verbrand.
 • Gevangen genomen door PB Piscatella.
 • Zichzelf vrijwillig overgegeven aan CERT-team.

AANKLACHTEN:

 • Deelname aan Litchfield-rellen.
 • Brandstichting.

Sophia Burset

NAAM: Sophia Burset
GESLACHT: Vrouwelijk (mannelijk geslacht toegewezen bij geboorte)
REDEN TOT INCARCERATIE: Kredietkaartfraude

ROL TIJDENS LITCHFIELD-RELLEN:

 • In een vorig leven was mevrouw Burset lid van de brandweer, wanneer CO Humphrey neergeschoten werd, heeft mevrouw Burset pogingen ondernomen om zijn leven te redden.
 • Samen met de enige overgebleven verpleegkundige in de gevangenis heeft mevrouw Burset gewonde gevangenen en personeel verzorgd.
 • Mevrouw Burset is uit de gevangenis ontsnapt en heeft zich vrijwillig overgegeven aan de politie.

AANKLACHTEN:


Suzanne Warren

NAAM: Suzanne Warren
BIJNAAM: Warren, Crazy Eyes, Crazy Sue, Suzie, Cuckoo, Loony Tunes.
LEEFTIJD: 34
GESLACHT: Vrouwelijk
REDEN TOT INCARCERATIE: Kidnapping, onvrijwillige doodslag van een minderjarige.
GROEP: The Ghetto, Black Girls

ROL TIJDENS LITCHFIELD-RELLEN:

 • Tijdens het begin van de rellen lag mevrouw Warren in het gevangenishospitaal.
 • Bij gebrek aan haar gewoonlijke routine en medicatie begon mevrouw Warren aan waanbeelden te lijden. Cindy Hayes en Alison Abdullah hebben enkele bewakers uit hun cel gehaald om haar de routine van het gevangenisleven terug te geven.
 • De zorg voor mevrouw Warren kwam uiteindelijk op Ramona Contreras en Carmen Aziza terecht, zij kozen ervoor om haar vast te binden aan een bed.
 • Het levensloze lichaam van PB Humphrey ontdekt en in een rolwagen geplaatst om hulp te gaan halen.
 • Zichzelf vrijwillig overgegeven aan CERT-team.

AANKLACHTEN:


Tasha Jefferson

NAAM: Tasha Jefferson
BIJNAAM: Taystee, Amanda, T, Taystee Girl.
LEEFTIJD: 26
GESLACHT: Vrouwelijk
REDEN TOT INCARCERATIE: Drugsvervoer, overtreding van voorwaardelijke vrijlating.
GROEP: AA, Black Girls

ROL TIJDENS LITCHFIELD-RELLEN:

 • Bij de aanzet van de rellen heeft mevrouw Jefferson samen met mevrouw Hayes, mevrouw Watson en mevrouw Abdullah het kantoor van directeur Caputo binnengedrongen. Daar hebben ze meneer Caputo samen met de MCC HR-vertegenwoordiger, Josh, gevangengenomen en gedwongen om een statement op YouTube te plaatsen over de dood van gevangene Poussey Washington.
 • Organisatie voorzien voor lijst met eisen en communicatie met buitenwereld.
 • Mevrouw Jefferson heeft meegeholpen met de organisatie van een publiek statement van mevrouw King over haar tijd in de gevangenis. Mevrouw Jefferson heeft dit statement onderbroken om hun eisen te delen, hierbij heeft ze mevrouw Judy King vrijgelaten.
 • Eens de video van de vrijlating van Judy King online verspreidde, werd mevrouw Jefferson het gezicht van de Litchfield-rellen.
 • Toen op enkele eisen werd ingegaan, kregen de gevangenen voedsel en toiletartikelen. Deze werden verdeeld onder de gevangenen. Eens de vraag kwam om in ruil enkele gijzelaars vrij te laten, heeft mevrouw Jefferson het voedsel en de toiletartikelen ingezameld en voor het oog van de camera’s verbrand.
 • Onderhandelen met mevrouw Natalie Figueroa over het beëindigen van de rellen.
 • Voor de onderhandelingen konden beëindigd worden, werden de rellen beëindigd door het CERT-team.
 • PB Piscatella bedreigd met een vuurwapen.
 • Zichzelf vrijwillig overgegeven aan CERT-team.

AANKLACHTEN:

 • Aanstoken van Litchfield-rellen.
 • Leiden van Litchfield-rellen.
 • Deelname aan Litchfield-rellen.
 • MCC-personeel gijzelen.
 • Brandstichting.
 • Bedreigen van MCC-personeel

Tiffany Doggett

HUIDIGE STATUS ONBEKEND

NAAM: Tiffany Doggett
BIJNAAM: Pennsatucky, Doggett, Tucky, Penn, Pennsafucky, Sparky, Pennsabama, Tiff, Whats-her-boobs.
G
ESLACHT: Vrouwelijk
REDEN TOT INCARCERATIE: Moord in de tweede graad.

ROL TIJDENS LITCHFIELD-RELLEN:

 • Samen met medegevangene Black heeft mevrouw Doggett controle genomen over de voorraden van de gevangenis.
 • Mevrouw Doggett heeft PB Coates aan een vuurwapen geholpen, waarmee hij is kunnen ontsnappen.
 • Na herhaaldelijke vijandige uitingen van medegevangenen heeft mevrouw Doggett medegevangene Angie Rice in het gezicht geslagen en haar neus gebroken. Mevrouw Doggett is hiervoor door medegevangenen in de geïmproviseerde isoleercel “The Poo” opgesloten.
 • Vrijgelaten uit “The Poo” door mevrouw Ferguson, na haar vrijlating heeft mevrouw Doggett mevrouw Ferguson een vuistslag in het gezicht gegeven.
 • Via een opening in de omheining kunnen ontsnappen. Huidige locatie is onbekend.

AANKLACHTEN:

 • Deelname aan Litchfield-rellen.
 • Onwettig gebruik van overheidseigendom.
 • Fysiek geweld tegenover MCC-personeel.
 • Ontsnappen uit gevangenis.

Total
0
Shares
Een reactie achterlaten
Gerelateerde artikels