In een wereld waarin een natuurlijke dood niet meer bestaat en men op het randje van overbevolking staat, worden mensen gedood door Scythes. Deze individuen worden in de kunst van het doden onderricht met als doel de bevolkingsaantallen onder controle te houden. Hoe zou jij reageren moest je dan plots zo’n Scythe voor je deur zien staan?

Neal Shusterman is geen nieuweling binnen het genre van de dystopie. Zijn meest bekende boekenserie is de Unwind-trilogie, een dystopie waarin een alternatief op abortus ouders toelaat hun kinderen te laten ‘uiteenrafelen’. Alle lichaamsdelen van de persoon in kwestie worden geoogst en hergebruikt als donor. Een beetje luguber dus. Shusterman lijkt een fascinatie te hebben met de dood en Scythe is daar een duidelijk voorbeeld van.

Het boek volgt twee tieners genaamd Rowan en Citra, die beiden in het oog van Scythe Faraday sprongen tijdens een van z’n killing sprees. Faraday beslist om hen onder z’n vleugel te nemen en op te leiden tot Scythes. Zulke ‘leerlingen’ lopen voor een jaar mee met een Scythe, leggen testen af en worden nadien, afhankelijk van hun resultaten, ingewijd tot volwaardige Scythes. Eens ze hun license to kill hebben verkregen, mogen ze legaal mensen ombrengen, of zoals ze het in het boek noemen ‘gleanen’. Stel, je verongelukt, dan word je gewoon terug tot leven gewekt. Word je omgebracht door een Scythe, dan blijf je echter permanent dood.

De werking van dystopische samenlevingen intrigeert mij enorm en dit boek voldoet volledig aan de definitie van een dystopie. Zo bestaat er in deze maatschappij iets genaamd de Thunderhead. Dit is een vorm van artificiële intelligentie die alle kennis van het universum bevat. Het is zowel een alwetende database als een zelfbewuste entiteit. Het doet je wat denken aan Big Brother uit 1984, alleen minder kwaadaardig. De Thunderhead reguleert zowat alles in deze maatschappij. Dankzij de Thunderhead kent men alle geheimen van het universum, waaronder het gegeven van het eeuwige leven. Het enige waar de Thunderhead zich niet mee moeit, is alles wat met het Scythedom te maken heeft.

Scythe-Neal-Shusterman-Front

Het Scythedom is de entiteit die de regels en de wetgeving van de Scythes bepaalt. De werking van het Scythedom doet een beetje denken aan de organisatie van het Amerikaanse congres. Om de zoveel maanden wordt er een congres gehouden, waarin de Scythes nieuwe wetten in verband met ‘gleaning’ in het leven roepen, herzien of afschaffen. Het is een congres door en voor ScythesVooral de werking van het Scythedom en de al dan niet koosjere dingen die daar gebeuren, maken dit boek intrigerend. Zo hebben bepaalde Scythes verschillende opvattingen over wat wel en wat niet kan tijdens het ‘gleanen’. Bovendien misbruiken sommige Scythes hun rechten en hun sterrenstatus, wat voor veel ethische en morele dilemma’s zorgt.

Tot slot waren de Scythes naar mijn mening de interessantste personages. Vooral Scythe Faraday, de leermeester van Rowan en Citra en Scythe Goddard, een meer corrupte Scythe, boden boeiende perspectieven. De leerlingen boeiden me wat minder. Vooral Citra’s verhaal vond ik niet zo interessant. Rowans verhaallijn werd halverwege het boek wel interessant, omdat zijn plot een blik werpt op de bedorven kantjes van het Scythedom. Daarnaast vond ik de random romance tussen Rowan en Citra bijna afstotelijk. Zonder te veel spoilers weg te geven, was die romantiek gezien de context enorm ongepast. Blijkbaar bestaan er geen young adult boeken zonder een onnodig romantisch subplot.

Scythe-Neal-Shusterman-Back


Scythe bij bol.com

8 Dodelijk goed

Scythe heeft mijn hart gestolen. Als je een fan bent van het dystopie-genre, is dit echt een aanrader. Het is een boek dat je doet nadenken over morele en ethische kwesties, zonder al te filosofisch te worden. Neal Shusterman is bovendien van plan er een boekenreeks van te maken, dus zet je schrap voor het vervolg.

  • Verhaal 9
  • Personages 8
  • Taal 8
Share.

About Author

Avatar

Journaliste in wording en filmwetenschapper van opleiding. Heeft een uitpuilende boekenkast, een beschamende hoeveelheid aan Pop Funko's en een obsessie voor uilen. Zou graag van fangirling haar beroep maken.

Reacties